Tüm internet sitelerinin amacı işletmeyi tanıtmak, ürün-hizmeleri pazarlamak, yeni müşteriler bulmak, satış yapmayı kolaylaştırmaktır. Ticaretin gerçekleşebilmesi için tarafların birbirlerine güven duyması şarttır. Bunun önceliği ise birbirini tanımadır. İnternette tanınmanın ve bulunmanın en sağlıklı  yolu ise internet siteleridir.